Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hope Comforts

NAAM VAN PROJEKDOELWIT VAN PROJEKTEIKENGROEPHope ComfortsWerkskeppingsgeleentheid vir vroue in die omgewingVroue wat betrokke is by die projekte INHOUD VAN PROJEKAANBIEDINGSTYEBEOOGDE VERSKIL IN GEMEENSKAPMaak van komberse en piekniekkombersseMaandae en Vrydae 9h00 –…

Read More

L/s Genl Nic Smit Naskool

NAAM VAN PROJEKDOELWIT VAN PROJEKTEIKENGROEPL/s Genl Nic Smit NaskoolHuiswerkondersteuning vir kinders met onvoldoende strukture tuis. Blootstelling aan nuwe ervaringsL/s Genl Nic Smit-leerders wat ‘n veilige, gestruktureerde leeromgewing nodig het smiddae INHOUD…

Read More

Affie-kombuis

NAAM VAN PROJEKDOELWIT VAN PROJEKTEIKENGROEPAffie-kombuisEleos dra maandeliks by tot die Affie-kombuis wat voedsame etes tydens skoolure verskaf aan behoeftige leerlinge.- INHOUD VAN PROJEKAANBIEDINGSTYEBEOOGDE VERSKIL IN GEMEENSKAP---

Read More

Studente-opleiding

NAAM VAN PROJEKDOELWIT VAN PROJEKTEIKENGROEPStudente-opleidingStudente van die Universiteit van Pretoria word die geleentheid gegun om hulle praktiese opleiding binne die struktuur van ons programme te voltooiUP-studente wat arbeidsterapie, dieetkunde en…

Read More

Vakansieprogramme

NAAM VAN PROJEKDOELWIT VAN PROJEKTEIKENGROEPVakansieprogrammeVakansieprogramme fokus op terapeutiese groepe, ontwikkeling van lewensvaardighede en sommer net lekker pret en plesierKinders in die naskole INHOUD VAN PROJEKAANBIEDINGSTYEBEOOGDE VERSKIL IN GEMEENSKAPProgramme fokus op terapeutiese…

Read More

Noodkospakkies

NAAM VAN PROJEKDOELWIT VAN PROJEKTEIKENGROEPNoodkospakkiesOm voedselnood aan te spreekPersone wat nie inskakel by groepe nie INHOUD VAN PROJEKAANBIEDINGSTYEBEOOGDE VERSKIL IN GEMEENSKAPEenmalige hulp. Persone word verwys na groepeSoos nodigPersone se onmiddellike nood…

Read More