Raak Betrokke

Daar is baie projekte waarby jy as ‘n borg betrokke kan raak. Of rol jou moue op en kom help as vrywilliger.

Get Involved

There are many projects you can get involved in as a sponsor. Or roll up your sleeves and come as volunteer. or by rolling up your sleeves. They are as follows:

Skenk Jou Verjaarsdag

Op ‘n maandelikse basis reik ons ​​uit na ons senior burgers op hul verjaarsdae. Ons beplan ‘n klein verjaardagpartytjie asook ‘n paar verbeterings aan hul huise. Kontak Anika by 082 586 7027 om iemand se dag op te helder.

Donate Your Birthday

On a monthly basis, we reach out to our senior citizens on their birthdays. We plan a small birthday party as well as some improvements to their homes. Contact Anika on 082 586 7027 to help brighten up someone’s day.

Renoveer 'n Huis

Jy of jou maatskappy het dalk die kundigheid of produkte om sonkrag, isolasie of opknappings te verskaf om inwonende pasiënte of ‘n gesin in nood te help. Kontak Anneri by anneri@eleos.co.za om meer uit te vind.

Renovate A Home

You or your company may have the know-how or products to supply solar power, insulation or renovations to assist live-in patients or a family in need. Contact Anneri at anneri@eleos.co.za to find out more.

Sorg Vir Babas

Elke Woensdag versorg ons babas terwyl hul ma’s vaardigheidsontwikkelingsgroepe bywoon. Ons benodig vrywilligers van 9 tot 11 vm. by die Vroeë Kinderontwikkelingsentrum in Booysens. Ons werk volgens ‘n rotasieskedule. Kontak Anneri by anneri@eleos.co.za om betrokke te raak.

Take Care of Babies

Every Wednesday, we take care of babies while their mothers attend skills development groups. We need volunteers from 9 to 11 am at the Early Childhood Development Centre in Booysens. We work on a rotational schedule. Contact Anneri at anneri@eleos.co.za to get involved.

Word 'n Eleos vriendin

Eleos vriendinne is ’n Whatts App groep dames wat op ’n maandelikse basis direkte versoeke vanuit ons groepe ontvang. Indien jy dan kan help is dit ’n maklike manier om deel te wees en so ’n persoon in nood te help. Kontak Tertia Morgan vir meer informasie en om betrokke te raak.

Become an Eleos girlfriend

Eleos Girlfriends is a WhatsApp group of ladies who receive direct requests from our groups on a monthly basis. If you can help then it is an easy way to be a part of and help such a person in need. Contact Tertia Morgan for more information and to get involved. tertia@morgangroup.co.za

"Makeovers"

Is jy ‘n skoonheidskundige, haarkapper, kleremaker of GlamGuru? Ons het jou hulp nodig! Kontak Anneri anneri@eleos.co.za om meer uit te vind.

Makeovers

Are you a beautician, hairdresser, dressmaker or GlamGuru? We need your help! Contact Anneri anneri@eleos.co.za to find out more.

Gebedsgroep

Bid saam ons vir ons projekte, personeel en fondse.
Kontak gerus vir Linda Voges
vir meer detail lindavoges8@gmail.com

Pray for Eleos

Pray with us for our projects, staff and funds. Contact Linda Voges for more detail lindavoges8@gmail.com

Skenk Items

Die gemeenskappe wat ons ondersteun, het dikwels nie toegang tot basiese benodigdhede nie. Alle nie-bederfbare skenkings is baie welkom.

Donate Items

The communities we support often lack access to basic necessities. All non-perishable donations are very welcome.

Uitreik

Kan jy brood botter, braai of servette uitdeel? Kry jou gesin, kerkgroep of maatskappy betrokke by een van ons uitreike na die gemeenskap. Kontak Annalie by annalie@eleos.co.za om meer uit te vind.

Outreach

Can you butter bread, braai or hand out serviettes? Get your family, church group or company involved in one of our outreaches to the community. Contact Annalie at annalie@eleos.co.za to find out more.

Herstelwerk Aan Ons Perseel

Instandhouding van ons persele is ‘n prioriteit. Kontak Ina at ina@eleos om meer uit te vind.

Repairs To Our Premises

Maintenance of our premises is a priority. Contact Ina at ina@eleos to find out more.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.