Skip to content Skip to footer
genade in aksie

Saam maak ons 'n verskil

eleos

Wie is Eleos?

Eleos ondersteun al sedert 1998 gesinne in Pretoria-Wes. Ons bou persoonlike verhoudings in al ons groepsprojekte en programme. Ons voorsien bystand aan minderbevoorregte kinders en hulle families deur middel van verskillende behoefte-gerigte programme. Ons handhaaf Christelike normes en waardes.

eleos

Ons Missie

Eleos streef daarna om liefde en deernis te betoon aan ‘n behoeftige gemeenskap deur aandag te gee aan die fisieke, emosionele en geestelike aspekte van hul welstand. Ons hoofdoel is om minderbevoorregte kinders en hul gesinne te versorg en op te hef deur vroeë ingryping. Al Eleos se maatskaplike ontwikkelingsprogramme is daarop gemik om die nodige vaardighede te ontwikkel wat veranderinge sal aanbring om ‘n beter toekoms te verseker.

Eleos bou verhoudings, ongeag ras en kultuur. Ons programme is geloofsgebaseer en handhaaf Christelike waardes. Ons fokus op voorkoming, primêre sorg en gemeenskapsopheffing.

'n Bietjie Geskiedenis

Eleos is ‘n Griekse woord wat GENADE IN AKSIE beteken. Genade, is wat ‘n groep vroue wou betoon. Gedurende Augustus 1998 het hierdie vroue ‘n speelgroep in Booysens – Pretoria-Wes besoek. Die desperate nood en swaarkry van die kinders het die vrouens só geraak dat hulle onmiddellik besluit het om aktief betrokke te raak. Nié net het hulle besef by hoeveel gesinne basiese noodsaaklikhede ontbreek nie, maar hulle kon ook sien dat maatskaplike opheffing en voortgesette projekte nodig sou wees om ‘n wesenlike verskil in die kinders se lewens te maak. Met verloop van tyd is verskillende gemeenskapsprojekte van stapel gestuur wat op gesonde gesinne fokus. ʼn Gemeenskapsentrum in Wilhelmstraat (vandag beter bekend as Huis van Genade) en ‘n sentrum wat fokus op vroeë kinderontwikkeling in Marketstraat (die bekende Huis van Hoop), het spoedig bakens geword van hoop vir talle behoeftige gesinne. Drie naskole het ook mettertyd in die omgewing die lig gesien.

Ons Gemeenskap

Eleos bedien die gemeenskap in die Booysens/Claremont areas in Pretoria-Wes. Meeste in hierdie gemeenskap sukkel om noodsaaklikhede te bekom as gevolg van finansiële druk, asook fisieke-, emosionele-, en geestelike uitdagings.

Voedingskema

Etes verskaf
0

Gesinsbehoud

Klere / Meubels uitgedeel
0

Werkskepping

Items Verkoop
0

Kinderontwikkeling

Assesserings en Terapie Sessies
0

Bemagtiging

Groepsessies en Berading
0

Studiehulp

Naskoolsessies
0

Geestelike Ontwikkeling

Onmeetbaar
+ 1
Die mense agter eleos

Ontmoet Ons Mense

Ons Komitee

Eleos word bestuur deur ‘n komitee van passievolle dames wat elkeen vrywillig hul tyd en vaardighede aanbied.

Ons Span

Eleos se bekwame span dien die gemeenskap van Pretoria-Wes met liefde en deernis.

Marné Jacobs

Maatskaplike Werker, Projekleier en Spelterapeut

Ina Van Leeuwen

Maatskaplike Werker, Projekleier en Personeelbestuurder

Elize Visser

Geregistreerde Berader by die Gemeenskapsentrum in Wilhelmstraat

Lee-Ann van Niekerk

Projekleier

Natasha van Tonder

Maatskaplike Werker en Projekleier