Skip to content Skip to footer

Ons Dienste

“Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit met julle goed gaan; gaan trek julle warm aan en eet genoeg,” maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood.” – Jakobus 2: 14-17

Aanspreeklikheid, bywoning en Deelname

Eleos help ‘n gemeenskap om hulself te help. Ons volg ‘n sistemiese benadering wanneer ons met gesinne werk. Die dienste wat ons aanbied maak dit moontlik om gesinsprobleme op verskillende vlakke aan te spreek. Hierdie holistiese benadering spreek fisiese, emosionele, sosiale, intellektuele en geestelike behoeftes aan. Ons dien en ondersteun vanuit ‘n Christelike perspektief. Groei en ontwikkeling is vir ons belangrik. Ons ondersteun verantwoordelikheid in ons projekte sodat individue leer om hul eie situasie te verbeter.

Icon

Voedingskema

Voedselnood in Pretoria-Wes is 'n ernstige krisis. Ons help gesinne met lae inkomstes deur maandelikse kospakkies te verskaf.
Leer Meer
Icon

Bemagtiging

Ons span van maatskaplike werkers en terapeute adresseer diverse interpersoonlike en sosio-emosionele behoeftes.
Leer Meer
Icon

Gesinsbehoud

Ons bied ouerleidings en lewensvaardigheids-programme vir moeders en volwassenes.
Leer Meer
Icon

Kinderontwikkeling

In ons sorgsentrums, kampe en skole skep ons 'n veilige, gesonde ruimte vir kinders om te ontwikkel en te leer.
Leer Meer
Icon

Geestelike Ontwikkeling

Bybelstudie en gebed is die kern van ons projekte en uitreike, waar ons God se genade en hoop deel.
Leer Meer
Icon

Werkskepping

Ons help mense met ID's, CV's, vaardighede, en gesinsbegrotings.
Leer Meer
Icon

Studiehulp

Ons ondersteun jongmense met beurse en bied beroepsvoorligting vir skoolleerders en volwassenes.
Leer Meer

Voedingskema

Icon

Voedingskema

Voedselnood in die gemeenskap van Pretoria-Wes is ‘n groot krisis. Ons voorsien maandelikse kospakkies aan behoeftige gesinne. Gesonde maaltye word ook verskaf tydens elke groepsessie wat Eleos aanbied.
 

Gedurende die Covid-pandemie het ons begin met ‘n Sopkombuis waar ons 3 maaltye per week aan hawelose persone voorsien.

Icon

Bemagtiging

Ons voltydse professionele span bestaan uit drie maatskaplike werkers, twee terapeute, ‘n geregistreerde berader en ‘n geestelike berader

Eleos spreek die verskillende interpersoonlike en sosio-emosionele behoeftes aan. Eleos help ook met sosiale, geestelike en ekonomiese behoeftes. Ons voorsien ook ons groeplede van klere en basiese toiletware. Geestelike leiding en emosionele berading is op ‘n individuele basis beskikbaar. Groeplede word ook individueel bygestaan met CV’s, werksaansoeke, asook uitrustings vir werksonderhoude.

Dienste Sluit in:

Bemagtiging

Gesinsbehoud

Icon

Gesinsbehoud

Ons voed moeders op deur ouerleidingprogramme en help volwassenes met lewensvaardigheidsprogramme.
Icon

Kinderontwikkeling

In ons VKO-projek (Vroeë Kinderontwikkeling), voorskoolse- en naskoolse sorgsentrums en vakansieprogramme bied ons ‘n veilige, positiewe en gestruktureerde omgewing wat kinders se leer en ontwikkeling bevorder.

Ons ondersteun Booysens Beertjies Speelskool met die versorging van kleuters. Hierdie fasiliteit help werkende moeders gedurende die dag en voorsien ook een gesonde maaltyd per dag aan alle klein studente.

We support Booysens Beertjies Play School, taking care of toddlers from ages 3 -5 years. This facility helps working mothers during the day and also supplies one healthy meal a day to all little students

 • Ons het drie naskoolse sorgfasiliteite vir leerlinge van die omliggende skole. ‘n Gesonde ete en hulp met huiswerk word verskaf: 

 

– Laerskool Genl. Nic Smit, 

– Booysens Beertjies Speelskool, en 

– Ons Gemeenskapsentrum in Wilhelmstraat. 

 

Ons opgeleide personeel kan leerprobleme sowel as sosiale of ekonomiese behoeftes identifiseer. Dit is dikwels hiér waar ons ‘n verhouding met die kind kan bou en hulp aan gesinne kan bied. Ons poog ook om leerlinge met potensiaal vir verdere studies te identifiseer en om onderrig te verskaf. Emosionele en ekonomiese ondersteuning word ook verskaf aan kinders wat hulp nodig het om hul studies te voltooi.

Hierdie terapie is dikwels lewensveranderend! 

Ons assesseer al die kinders in ons VKO-projek om seker te maak dat hul fisiese en geestelike vermoëns ouderdomsgepas is. Indien ‘n probleem geïdentifiseer word, werk ons ​​weekliks met die kind en hul ouer/s by ons VKO-groep in Marketstraat.

Kinderontwikkeling

Geestelike Ontwikkeling

Icon

Geestelike Ontwikkeling

Bybelstudie en gebed vorm die basis van al ons projekte en uitreike. Ons bid saam en lei die mense deur die Woord om aan hulle God se genade in hulle lewens te bewys en om Sy ewige hoop aan hulle te bring.

Agapé vergader elke Woensdag en in hierdie groep bied ons vaardigheidsontwikkeling en geestelike groeiprogramme aan. Ons kan ons meer volwasse dames bederf en versorg en ook bystaan ​​in die transformasies en lewensveranderende gebeure waardeur hulle gaan. Deur sterk verhoudings te bou, kan ons hul bystaan ​​in hul sosiale, emosionele en ekonomiese uitdagings.

giGgles staan ​​vir Girls in God – Growing, Loving, Eating, Sharing. Hierdie groep is ‘n aktiewe groep jonger dames wat op Woensdae bymekaar kom. Hulle doen Bybelstudie, verbeter hul ouerskapvaardighede en baie is betrokke by ons Soap Opera werkskeppingsinisiatief. Ons staan hulle by in hul sosiale, emosionele en ekonomiese uitdagings.

Ons Sopkombuis is ‘n gemeenskapsprojek waar ons hande vat met ander organisasies om 3 maal per week ‘n warm ete te voorsien aan die haweloses of gesinne wat baie swaarkry. Hier word hulle ook met die Woord van God bedien. Persone word aangemoedig om by ons groepe in te skakel.

Woman Alive streef daarna om die evangelie te deel met vroue wat nie Afrikaans magtig is nie. Hierdie vroue word begelei en bemagtig om ‘n verskil te maak in hul eie huishoudings en sodoende ook deursyfer na die gemeenskap.

Man Alive is ‘n Bybelstudie vir mans, maar die hele gesin is welkom. Ons help met sosiale, geestelike en ekonomiese behoeftes. Ons voorsien ook ons ​​groeplede van klere en basiese toiletware. Geestelike leiding en emosionele berading is op ‘n individuele basis beskikbaar. Groeplede word ook individueel bygestaan ​​met CV’s, werksaansoeke en klere vir werksonderhoude.

Icon

Werkskepping

Ons help individue om identiteitsdokumente te bekom, ‘n CV saam te stel, bestaande vaardighede te ontwikkel en gesinne te help om hul maandelikse begroting uit te werk. Dit lyk dalk na klein gebare, maar vir die meeste maak dit ‘n beduidende verskil.

Werkskepping

Ons heerlike koekies en beskuit en lekkernye word vars gebak en handverpak in die Eleos-kombuis by die Gemeenskapsentrum in Wilhelmstraat. Ons baasbaksters kom uit die gemeenskap en verkoop hul produkte aan individue en maatskappye.

Kontakpersoon: Selesté Kotze   064 752 8947 / koekies@eleos.co.za

Ons samel skenkings in (binne die Pretoria-omgewing), lewer bestellings af en verskaf broodnodige vervoer aan die kliënte in ons groepe.

Hierdie projek bestaan vir meer as ‘n dekade en is een van ons groot suksesverhale. Dames uit die gemeenskap is geleer hoe om die pieke / gholfpette te maak. Die pieke word by markte en toonaangewende gholfwinkels landwyd verkoop. Mettertyd het dit ontwikkel tot ‘n onafhanklike projek.

’n Spesifieke kleur of handelsmerk kan bestel word.

Kontakpersoon: Riana Karemaker   082 772 5533

 • Jy kan ’n spesifieke kleur of handelsmerk bestel, vir navrae of bestellings kontak Riana Karemaker by 082 772 5533.
 • Riana Karemaker by 082 772 5533.

Handgemaakte badprodukte, kerse, diffusers, mansprodukte (Real Men Do), en babaprodukte (Divas & Darlings) word by verskillende afsetpunte verkoop, sowel as by markte. 

Kontakpersoon: Ina van Leeuwen  076 864 6883 / soapopera@eleos.co.za

Kontakpersoon: Natasha van Tonder  063 607 8307 / natasha@eleos.co.za

 • Persone in nood  kan een maal per week die winkel besoek met behoeftes waat die goedere dan uitgedeel word .
 • Ekstra goedere word ook goedkoop aangebied vir nie-lede wat dit kan aankoop en weer teen ‘n wins verkoop.
 • Donations of clothing and household goods are received, sorted and packed in storage.
 • People in need can visit the store once a week to receive what they need.
 • Extra goods are also offered cheaply to non-members who can buy them and sell them again at a profit (job creation).

Hierdie projek maak warm komberse en piekniekkomberse. Komberse word uitgedeel aan ons kliënte en word ook gemaak op bestelling. 

Kontakpersoon: Natasha van Tonder  063 607 8307 / natasha@eleos.co.za

 • Persone in nood  kan een maal per week die winkel besoek met behoeftes waat die goedere dan uitgedeel word .
 • Ekstra goedere word ook goedkoop aangebied vir nie-lede wat dit kan aankoop en weer teen ‘n wins verkoop.
 • Donations of clothing and household goods are received, sorted and packed in storage.
 • People in need can visit the store once a week to receive what they need.
 • Extra goods are also offered cheaply to non-members who can buy them and sell them again at a profit (job creation).
 • Skenkings (klere, huisware, meubels, linne) word ontvang, uitgesorteer en in ons stoor verpak.

  Persone in nood kan een maal per week die winkel besoek met behoeftes waar hierdie goedere dan uitgedeel word.

  Ekstra goedere word ook spotgoedkoop aangebied vir nie-lede wat dit kan aankoop en weer teen ‘n wins verkoop.

Studiehulp

Icon

Studiehulp

Ons werk saam met tersiêre instellings om jong volwassenes te help om beurse te bekom. Ons doen beroepsvoorligting en staan ​​hoërskoolleerlinge sowel as volwassenes by met werksaansoeke.
Donation Program

Bemagtig ons, Bemagtig jou gemeenskap

Die bestaan en groei van ons projekte is afhanklik van skenkings.

WAARVAN HOU JY DIE MEESTE IN JOU PROJEK?

“OM DEEL VAN ‘N “COMMUNITY” TE WEES. OM VIR ‘N KLEIN RUKKIE UIT DIE HUIS TE WEES EN TUSSEN ANDER MENSE TE WEES. DIT HET GEHELP DAT EK EEN VAN MY DOELWITTE BEREIK”

Annarie

Ouerleiding - AGORA-FOBIE LYER

WAARVAN HOU JY DIE MEESTE IN JOU PROJEK?

“DIE SAMEKOMS VAN MENSE EN OM TE DEEL IN DIE
GEES EN DIE GESELLIGHEID”

Lucas

Man Alive

WHAT DO YOU ENJOY AT THE AFTERCARE CENTRE?

“THERE IS PEACE, JOY AND HELPFUL AND LOVING ASSISTANCE”

Hope (17)

Teenage Aftercare Centre