Jy kan 'n verskil maak!

Ons is van borge en skenkings afhanklik vir al ons projekte en waardeer enige donasies opreg.

You can make a difference!

We depend on sponsors for all our projects and sincerely appreciate any donations.

Die bestaan en groei van ons projekte is afhanklik van skenkings. Jy kan skenk deur een van die onderstaande metodes te gebruik:

The existence and growth of our projects rely on donations. You can donate using one of the methods below:

Aanlyn Skenking

Gaan na ons Skenkingswinkel en maak ‘n skenking aanlyn.

Online Donations

Visit our online shop to make a convenient donation online.

Direkte Deposito

Maak ‘n direkte deposito in ons bankrekening. Gebruik asseblief ‘WEB’ as ‘n verwysing.

Direct Deposit

Make a direct deposit to our bank account. Please use ‘WEB’ as a reference.

Bankbesonderhede / Banking Details:

  • Bank: Absa
  • Account Number: 4050 6712 21
  • Ref: ‘WEB’

SnapScan

Maak ‘n betaling met SnapScan. Sien die QR-kode hierbo.

Make a quick and easy payment using SnapScan using the QR code above.

Woolworths MySchool Kaart

Kry jou Woolworths MySchool kaart of voeg ELEOS as ‘n begunstigde by. Vir meer inligting besoek www.myschool.co.za of kry jou kaart hier.

Woolworths MySchool Card

Add Eleos as a beneficiary to your Woolworths MySchool Card account. For more information visit www.myschool.co.za or get your card here.

Aanlyn Skenking

Gaan na ons Skenkingswinkel en maak ‘n skenking aanlyn.

Online Donations

Visit our online shop to make a convenient donation online.

Direkte Deposito

Maak ‘n direkte deposito in ons bankrekening. Gebruik asseblief ‘WEB’ as ‘n verwysing.

Direct Deposit

Make a direct deposit to our bank account. Please use ‘WEB’ as a reference.

Bankbesonderhede / Banking Details:

  • Bank: Absa
  • Account Number: 4050 6712 21
  • Ref: ‘WEB’

SnapScan

Maak ‘n betaling met SnapScan. Sien die QR-kode hierbô.

Make a quick and easy payment using SnapScan using the QR code above.

Woolworths MySchool Kaart

Kry jou Woolworths MySchool kaart of voeg ELEOS as ‘n begunstigde by. Vir meer inligting besoek www.myschool.co.za of kry jou kaart hier.

Woolworths MySchool Card

Add Eleos as a beneficiary to your Woolworths MySchool Card account. For more information visit www.myschool.co.za or get your card here.

DONASIE WINKEL

DONATION SHOP

Showing all 6 results

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.