Skip to content Skip to footer

Bou 'n Beter Toekoms

Help ons vandag om 'n verskil te maak

Projekte - Nie datum spesifiek

NAAM VAN PROJEK

DOELWIT VAN PROJEK

TEIKENGROEP

INHOUD VAN PROJEK

AANBIEDINGSTYE

BEOOGDE VERSKIL IN GEMEENSKAP

Affie-kombuis

Booysens Beertjies

Eleos ondersteun Booysens Beertjies kleuterskool wat omsien na ons kleuters.

 

Ander: Terapeutiese dienste vir kinders

Kinders uit die gemeenskap, sowel as uit ons projekte word gehelp om hulle trauma te verwerk

Laerskoolleerders

Kleuters

Terapie vir kinders wat deur trauma geraak en ontwrig is

Per afspraak

Gesonde kinders funksioneer beter, maak beter keuses en kan hulleself beter handhaaf in moeilike situasies

Vakansieprogramme

Vakansieprogramme fokus op terapeutiese groepe, lewensvaardigheidsgroepe en sommer net lekker pret en plesier

Kinders in die laerskool naskole

Kampe fokus op terapeutiese groepe, lewensvaardigheidsgroepe en sommer
net lekker pret en plesier

3 – 4 maal per jaar 

Om kinders bloot te stel aan nuwe ervaringe.
Geleentheid te skep om nuwe vaardighede aan te leer.
Kinders van vaardighede te voorsien om die trauma wat hulle tuis mag ervaar te hanteer.
Vakansieprogramme (dagprogramme met spesifieke temas word vir die jaar vir elke naskool beplan)

Marketstraat toesig

Opsigterspos (werkskepping)

Beskikbaarheid van beperkte dienste na ure

Wilhelmstraat toesig

Opsigterspos (werkskepping)

Beskikbaarheid van beperkte dienste na ure

Studente-opleiding

Studente van die Universiteit van Pretoria word die geleentheid gegun om hulle praktiese opleiding binne die struktuur van ons programme te voltooi

UP-studente wat arbeidsterapie, dieëtkunde en fisioterapie studeer en by die kliniek inskakel as deel van hulle curriculum

Dit verander met elke groep. Die studente wissel elke 6 weke en elke groep moet ‘n gemeenskapsprojek aanbied. Die kliente wat by ons groepe inskakel word betrek by hierdie opleidingsgeleenthede

Groepe word 1 – 2 maal per week in elke siklus aangebied

Die studente kry die geleentheid om binne bestaande struktuur hulle praktiese werk te doen. Ons help hulle om die behoeftebepaling vinniger af te handel en sodoende meer tyd by die klient te spandeer en meer leerervaring op te doen.
Die kliënt kry die voordeel van die groepsterapie

Werkskepping

Tans nog in die pyplyn

Beoog groenteverwerkingsprojek om mense in die
gemeenskap te bemagtig om selfversorgend te wees,
maar moet eers ‘n perseel daarvoor bekom

Noodkospakkies

Om voedselnood aan te spreek

Persone wat nie inskakel by groepe

Eenmalige hulp. Persone word verwys na groepe

Soos nodig

Persone se onmiddelike nood word verlig en geleentheid bestaan om hulle na groepe te verwys vir verdere dienste.

Kospakkies

Om voedselnood aan te spreek

Groeplede wat gereeld inskakel en wat kwalifiseer vir hulp

Kospakkies volgens gesinsgrootte en behoefte
(omstandighede word maandeliks hersien)

1 x per maand

Voedselnood word aangespreek, veral in gesinne met kinders en waar oumense nie ‘n bron van inkomste het nie