Skip to content Skip to footer
NAAM VAN PROJEKDOELWIT VAN PROJEKTEIKENGROEP
AgapéEmosionele & Geestelike ondersteuning vir ouer vroueVroue bo 45 jaar oud
INHOUD VAN PROJEKAANBIEDINGSTYEBEOOGDE VERSKIL IN GEMEENSKAP
Geestelike berading
Ontwikkeling van sosiale vaardighede, emosionele volwassenheid en ‘n
gesonde selfbeeld
Woensdae 09h00 – 11h00Emosionele ondersteuning vir vroue wat dikwels alleen en sonder ‘n ondersteuningsisteem funksioneer
Skep ‘n plek van behoort en samehorigheid

Event Timeslots (1)

Woensdag
-
Emosionele ondersteuning vir vroue wat dikwels alleen en sonder ‘n ondersteuningsisteem funksioneer – skep ‘n plek van behoort
Ecomli - Admin Ecomli - Admin