Skip to content Skip to footer

Koekiekombuis
-
Werkskepping vir 4 vroue op ‘n permanente basis. Tydelike geleenthede wanneer daar baie bestellings is en meer vroue benodig word
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Stoorkamers (‘Donations in kind’)
-
Aanspreek van groeplede se fisiese behoeftes Ekstra goedere word ook goedkoop aangebied vir nie-lede wat dit kan aankoop en weer teen ‘n wins verkoop (werkskepping)
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Babaterapie
-
Om uitvalle vroeg reeds te identifiseer en te verwys. Om ouers te begelei om kinders se potensiaal optimaal te ontwikkel. Die kinders word ook voorberei om kleuterskool toe te gaan
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Agapé
-
Emosionele ondersteuning vir vroue wat dikwels alleen en sonder ‘n ondersteuningsisteem funksioneer – skep ‘n plek van behoort
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Berading
-
Mense wat die geleentheid gegun word om hulle persoonkike bagasie te verwerk is meer gesonde individue en beinvloed hulle gesinsisteme positief wat ‘n invloed het op die groter gemeenskap. Loopbaanbeplanning vir tieners help hulle om gemotiveerd te wees om verder te studeer
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Vervoer
-
Dit is ‘n werkskeppingsgeleentheid – die persoon wat aangestel word kom uit die gemeenskap. Sinvolle en verantwoordelike verspreiding van donasies wat deur borge geskenk word. Die Koekiekombuis is ‘n werkskepping-projek vir vroue in die gemeenskap
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

giGgles
-
Lewensvaardigheids-ontwikkeling
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Sopkombuis
-
Voedselnood Om mense na die bestaande projekte te verwys vir verdere dienste
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

L/s Genl Nic Smit Naskool
-
Leer gerig, die kinders se behoefte verskil van die ander naskool deurdat hulle nie beskik oor die infrastruktuur tuis om hulle werk te doen nie. Huiswerk ondersteuning is die hoof doel, maar sou die kind terapie benodig is die sisteem in plek om vaardighede te ontwikkel en trauma te hanteer. Werkskepping – 2 poste vir mense wat in die omgewing woon
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

L/s Booysens Naskool
-
Leer gerig, die kinders se behoefte verskil van die ander naskool deurdat hulle nie beskik oor die infrastruktuur tuis om hulle werk te doen nie. Huiswerk ondersteuning is die hoof doel, maar sou die kind terapie benodig is die sisteem in plek om vaardighede te ontwikkel en trauma te hanteer. Werkskepping – 2 poste vir mense wat in die omgewing woon
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

L/s Booysens Naskool
-
Leer gerig, die kinders se behoefte verskil van die ander naskool deurdat hulle nie beskik oor die infrastruktuur tuis om hulle werk te doen nie. Huiswerk ondersteuning is die hoof doel, maar sou die kind terapie benodig is die sisteem in plek om vaardighede te ontwikkel en trauma te hanteer. Werkskepping – 2 poste vir mense wat in die omgewing woon
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Tiener-naskool
-
Die kinders hier word gemotiveer om meer van hulle lewens te maak as wat hulle dink hulle omstandighede toelaat. Die rustigheid en stabiliteit van die naskool bied ‘n veilige hawe wat die kind motiveer om so ver te vorder as wat sy potensiaal hom/haar toelaat
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Man Alive
-
Om vir mans wat niks het nie ‘n geleentheid te gun om die Here te leer ken, vastrapplek te kry en hulle lewens te probeer verander sodat hulle weer kan struktuur aan hulle eie lewens gee
Ecomli - Admin Ecomli - Admin