Skip to content Skip to footer
NAAM VAN PROJEKDOELWIT VAN PROJEKTEIKENGROEP
L/s Genl Nic Smit NaskoolHuiswerkondersteuning vir kinders met onvoldoende strukture tuis.
Blootstelling aan nuwe ervarings
L/s Genl Nic Smit-leerders wat ‘n veilige, gestruktureerde leeromgewing nodig het smiddae
INHOUD VAN PROJEKAANBIEDINGSTYEBEOOGDE VERSKIL IN GEMEENSKAP
Hulp met huiswerk
Vaardigheidsontwikkeling
Lewensvaardigheidsgroepe
Terapeutiese kleingroepe
Maandae tot Donderdae
13h15 – 16h15
Leergerig.
Die kinders se behoefte verskil van die ander naskool aangesien hulle nie beskik oor die infrastruktuur tuis om hulle werk te doen nie. Huiswerkondersteuning is die hoofdoel, maar sou die kind terapie benodig, is daar ‘n lewensvaardigheidsgroep om vaardighede te ontwikkel en trauma te hanteer.
Werkskepping – 2 poste vir mense wat in die omgewing woon

Event Timeslots (4)

Maandag
-
Leer gerig, die kinders se behoefte verskil van die ander naskool deurdat hulle nie beskik oor die infrastruktuur tuis om hulle werk te doen nie. Huiswerk ondersteuning is die hoof doel, maar sou die kind terapie benodig is die sisteem in plek om vaardighede te ontwikkel en trauma te hanteer. Werkskepping – 2 poste vir mense wat in die omgewing woon
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Dinsdag
-
Leer gerig, die kinders se behoefte verskil van die ander naskool deurdat hulle nie beskik oor die infrastruktuur tuis om hulle werk te doen nie. Huiswerk ondersteuning is die hoof doel, maar sou die kind terapie benodig is die sisteem in plek om vaardighede te ontwikkel en trauma te hanteer. Werkskepping – 2 poste vir mense wat in die omgewing woon
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Woensdag
-
Leer gerig, die kinders se behoefte verskil van die ander naskool deurdat hulle nie beskik oor die infrastruktuur tuis om hulle werk te doen nie. Huiswerk ondersteuning is die hoof doel, maar sou die kind terapie benodig is die sisteem in plek om vaardighede te ontwikkel en trauma te hanteer. Werkskepping – 2 poste vir mense wat in die omgewing woon
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Donderdag
-
Leer gerig, die kinders se behoefte verskil van die ander naskool deurdat hulle nie beskik oor die infrastruktuur tuis om hulle werk te doen nie. Huiswerk ondersteuning is die hoof doel, maar sou die kind terapie benodig is die sisteem in plek om vaardighede te ontwikkel en trauma te hanteer. Werkskepping – 2 poste vir mense wat in die omgewing woon
Ecomli - Admin Ecomli - Admin