Skip to content Skip to footer
NAAM VAN PROJEKDOELWIT VAN PROJEKTEIKENGROEP
giGglesOntwikkeling van lewensvaardighedeVroue 20 – 45 jaar oud
INHOUD VAN PROJEKAANBIEDINGSTYEBEOOGDE VERSKIL GEMEENSKAP
Emosionele ontwikkeling
Kreatiwiteitsontwikkeling
Geestelike ontwikkeling
Ontwikkeling van selfbeeld
Woensdae oggende 9h00 – 11h00Bemagtiging van vroue om ‘n sterker rol in die gemeenskap in te neem as ma, vrou, vriendin en potensiële werknemer

Event Timeslots (1)

Woensdag
-
Lewensvaardigheids-ontwikkeling
Ecomli - Admin Ecomli - Admin