Skip to content Skip to footer
NAAM VAN PROJEKDOELWIT VAN PROJEKTEIKENGROEP
Woman Alive‘n Geestelike ondersteuningsgroep vir
vroue wat nie Afrikaans magtig is nie
Vroue wat nie Afrikaans magtig is nie
INHOUD VAN PROJEKAANBIEDINGSTYEBEOOGDE VERSKIL IN GEMEENSKAP
Geestelike ondersteuningsgroepe
Individuele berading
Ouerleiding
Vrydae
13h30 – 15h30
Om die evangelie te deel met vroue wat nie Afrikaans magtig is nie. Om hierdie vroue ook in hulle ouerskap te begelei en te bemagtig sodat die gemeenskap kan baatvind by hul groei.

Event Timeslots (1)

Vrydag
-
Om die evangelie te deel met vroue wat nie Afrikaans magtig is nie Om hierdie vroue ook in hulle ouerskap te begelei en te bemagtig sodat die gemeenskap Ouerleiding met die vroue begin eersdaags (Botswadi kursus)
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Leave a comment