Skip to content Skip to footer

Koekiekombuis
-
Werkskepping vir 4 vroue op ‘n permanente basis. Tydelike geleenthede wanneer daar baie bestellings is en meer vroue benodig word
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Stoorkamers (‘Donations in kind’)
-
Aanspreek van groeplede se fisiese behoeftes Ekstra goedere word ook goedkoop aangebied vir nie-lede wat dit kan aankoop en weer teen ‘n wins verkoop (werkskepping)
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Vervoer
-
Dit is ‘n werkskeppingsgeleentheid – die persoon wat aangestel word kom uit die gemeenskap. Sinvolle en verantwoordelike verspreiding van donasies wat deur borge geskenk word. Die Koekiekombuis is ‘n werkskepping-projek vir vroue in die gemeenskap
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Ander: Ouerleiding-reeks vir ouers verwys uit gemeenskap / ander projekte
-
Ouers word dikwels verwys vir ouerleiding, maar is daar bitter min geleenthede beskikbaar. Enige persoon kan dit bywoon – geen koste daaraan verbonde. So ‘n ouer wat wil word die geleentheid gebied om te verander en te verbeter
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Sopkombuis
-
Voedselnood Om mense na die bestaande projekte te verwys vir verdere dienste
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Woman Alive
-
Om die evangelie te deel met vroue wat nie Afrikaans magtig is nie Om hierdie vroue ook in hulle ouerskap te begelei en te bemagtig sodat die gemeenskap Ouerleiding met die vroue begin eersdaags (Botswadi kursus)
Ecomli - Admin Ecomli - Admin