Skip to content Skip to footer
NAAM VAN PROJEKDOELWIT VAN PROJEKTEIKENGROEP
Algemene beradingTrauma ontlonting
Individuele terapie
Huweliksberading
“Life coaching”
Loopbaanbeplanning
Volwassenes en tieners
INHOUD VAN PROJEKAANBIEDINGSTYEBEOOGDE VERSKIL IN GEMEENSKAP
Individuele beradingsessies word geskeduleer en daar word ‘n terapeutiese pad gestap met die klient, asook die groter gesinsisteem waar moontlik.
Aanlegtoetse vir tieners om hulle belangstelling en potensiaal
te bepaal.
Maandae tot Woendae
Kantoorure
Individue word die geleentheid gegun om hulle persoonlike bagasie te verwerk en beinvloed hulle gesinsisteme positief. Dit het ‘n rippel-effek op die groter gemeenskap.
Loopbaanbeplanning vir tieners help hulle om gemotiveerd te wees om verder te studeer.

Event Timeslots (3)

Maandag
-
Mense wat die geleentheid gegun word om hulle persoonkike bagasie te verwerk is meer gesonde individue en beinvloed hulle gesinsisteme positief wat ‘n invloed het op die groter gemeenskap. Loopbaanbeplanning vir tieners help hulle om gemotiveerd te wees om verder te studeer
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Dinsdag
-
Mense wat die geleentheid gegun word om hulle persoonkike bagasie te verwerk is meer gesonde individue en beinvloed hulle gesinsisteme positief wat ‘n invloed het op die groter gemeenskap. Loopbaanbeplanning vir tieners help hulle om gemotiveerd te wees om verder te studeer
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Woensdag
-
Mense wat die geleentheid gegun word om hulle persoonkike bagasie te verwerk is meer gesonde individue en beinvloed hulle gesinsisteme positief wat ‘n invloed het op die groter gemeenskap. Loopbaanbeplanning vir tieners help hulle om gemotiveerd te wees om verder te studeer
Ecomli - Admin Ecomli - Admin

Leave a comment